Celem przedsiębiorstwa PRIMA jest oferowanie każdemu klientowi produktu o najwyższej jakości. Wynika to między innymi z najwyższej jakości zastosowanych do ich produkcji profili, okuć, szyb i uszczelnień oraz nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie parku maszynowego, obsługiwanego przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Każdy produkowany przez firmę produkt systematycznie poddawany jest rygorystycznym badaniom przez niezależne instytucje.

Posiadane niezbędne dokumenty, upoważnienia, atesty, certyfikaty na dane produkty. Potwierdzeniem jakości oferowanych produktów jest zakończona w ostatnim czasie dokumentacja umożliwiająca oznakowanie wyrobów znakiem CE, pozwalającym na sprzedaż produktów PRIMA we wszystkich krajach UE.

Okucia Roto NX

pdf